Het Twents Fanfare Orkest bestaat, naast het a-orkest, uit een slagwerkgroep en een leerlingenorkest.
Het doel van de vereniging is om met veel plezier samen muziek te maken. Ons streven is dan ook om leerlingen zo snel mogelijk in het leerlingenorkest mee te laten spelen en door te laten stromen naar het a-orkest zodat het gevoel voor samen spelen al vroeg wordt ontwikkeld.


Een instrument wordt gratis in bruikleen gegeven. De eerste beginselen worden door eigen leden bijgebracht. Ook kunnen tegen een sterk gereduceerd tarief muzieklessen worden gevolgd op de Hengelose Muziekschool.


De werving van nieuwe leden richt zich niet uitsluitend op jongeren. Ook diegenen die op latere leeftijd een instrument willen gaan bespelen zijn van harte welkom net als diegenen die eerder een instrument hebben bespeeld een deze hobby weer willen oppakken. Een ieder die zich aangesproken voelt is van harte welkom om eens een vrijblijvend een kijkje te komen nemen op maandagavond in het Excelsiorhuis aan de Geerdinksweg 40 in Hengelo. De repetities zijn op de maandag van 19.00 - 22 uur. U bent van harte welkom.Twents Fanfare Orkest
Contact: Jack Stroot (tel. 06-53492268)

www.twentsfanfareorkest.nl
Email: secretariaat.tfo@outlook.com
Repetities: Excelsiorhuis, Geerdinksweg 40 te Hengelo