Het OSO (Overijssels Senioren Orkest) is een harmonieorkest dat bestaat uit ongeveer

45 leden. De repetities zijn eens in de twee weken op de woensdagmiddag van 14 tot 16 uur in het Excelsiorhuis aan de Geerdinksweg in Hengelo.

 

Het OSO

www.osohengelo.nl

info@osohengelo.nl