Animato is een zeer actieve accordeonvereniging, die jaarlijks vele concerten en optredens verzorgt. Door het snel wisselende repertoire zijn onze optredens zeer divers. Zo verzorgen wij themaconcerten, alleen of samen met solisten of andere muziekgroepen, of nemen deel aan festivals en concoursen.

 

Animato bestaat uit vier orkesten: het Klein Orkest, het Tussenorkest, het Groot Orkest en het Projectorkest. Het Klein Orkest en Tussenorkest staan onder leiding van Ellen Zijm, de andere twee orkesten staan onder leiding van René te Bogt.

 

Het Klein Orkest, dat is bestemd voor beginnende spelers van alle leeftijden, is de eerste kennismaking met het samen muziek maken. Al na een paar weken of maanden les en in overleg met de dirigente kunnen nieuwe leden gaan meespelen. Het Tussenorkest is bedoeld voor spelers van jong tot oud die nog niet zo lang (enkele jaren) spelen. Het vormt een ideale opstap voor het Groot Orkest, waarin alle gevorderde spelers van Animato spelen. Het Groot Orkest heeft als doel om in een grote groep lekker samen te spelen met aansprekende en afwisselende muziek. Het Projectorkest is variërend van samenstelling. Het wordt per concert, concours of andere activiteit opnieuw samengesteld uit de spelers van het Groot Orkest. Iedereen bepaalt zelf of hij/zij wel aan een bepaald project deelneemt. Voor deze opzet is gekozen om ieder lid de keuze te geven mee te spelen met die stukken die hem of haar het beste liggen.

 

De contributie bedraagt € 14,00 per maand. Verder hebben alle leden van Animato recht op een accordeon in bruikleen tegen een zeer laag huurtarief. Wij hebben zowel instrumenten voor jeugd als volwassenen beschikbaar.

 

Animato werkt voor het volgen van accordeonlessen samen met Oyfo Kunstenschool, waar Marieke Kroes lesgeeft. Leden van Animato krijgen 30% korting op het lesgeld. Daarnaast geeft onze dirigente Ellen Zijm les op diverse plaatsen in Hengelo.